­čśč

Przepraszamy, nasza strona lepiej działa w orientacji pionowej...

­čśč

Przepraszamy, nasza strona działa tylko na smartfonach, laptopach i pc...

Regulamin Mentoringu Social Media

┬ž1 Definicje

 1. Kupuj─ůcy ÔÇô osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, osoba prawna lub osoba prawna bez osobowo┼Ťci prawnej,
 2. Konsument ÔÇô osoba fizyczna, a tak┼╝e osoba prowadz─ůca dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů, zawieraj─ůca z Organizatorem umow─Ö niezwi─ůzan─ů z bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů,
 3. Organizator ÔÇô Firma Digital Panda Rafa┼é Gnot
 4. Sklep ÔÇô sklep internetowy dzia┼éaj─ůcy pod adresem digitalpanda.pl

┬ž1 Postanowienia Og├│lne

 1. Organizatorem programu jest Digital Panda Rafa┼é Gnot, z siedzib─ů przy Gie┼édowa 4/74, 01-211 Warszawa, NIP: 5272930661, REGON: 386444806 (dalej jako ÔÇ×OrganizatorÔÇŁ).
 2. Program skierowany jest do os├│b fizycznych i firm zainteresowanych rozwojem w obszarze marketingu internetowego.
 3. Za po┼Ťrednictwem Sklepu, Organizator zapewnia Kupuj─ůcemu mo┼╝liwo┼Ť─ç zawarcia umowy o prowadzenie mentoringu, konsultacji, a tak┼╝e innych produkt├│w opisanych na stronach Sklepu.
 4. Regulamin okre┼Ťla zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a tak┼╝e prawa i obowi─ůzki Organizatora i Kupuj─ůcych.
 5. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spe┼énienie szczeg├│lnych warunk├│w technicznych przez komputer lub inne urz─ůdzenie Kupuj─ůcego. Wystarczaj─ůce s─ů:
  a. Dost─Öp do Internetu,
  b. Standardowy system operacyjny,
  c. Standardowa przegl─ůdarka internetowa,
  d. Posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 6. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie tre┼Ťci o charakterze bezprawnym, w szczeg├│lno┼Ťci poprzez przesy┼éanie takich tre┼Ťci za po┼Ťrednictwem formularzy dost─Öpnych w Sklepie.┬á
 7. Wszystkie ceny produkt├│w podane na stronach Sklepu s─ů cenami netto.

┬ž2 Rejestracja i p┼éatno┼Ťci

 

 1. Rejestracja do programu odbywa się przez wypełnienie formularza na stronie internetowej Organizatora.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie faktury przesłanej przez Organizatora po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
 3. P┼éatno┼Ťci przyjmowane s─ů wy┼é─ůcznie przelewem bankowym.

┬ž3 Us┼éugi ┼Ťwiadczone drog─ů elektroniczn─ů

 1. Za po┼Ťrednictwem Sklepu, Organizator ┼Ťwiadczy na rzecz Kupuj─ůcego us┼éugi drog─ů elektroniczn─ů.
 2. Podstawow─ů us┼éug─ů ┼Ťwiadczon─ů drog─ů elektroniczn─ů na rzecz Kupuj─ůcego przez Organizatora jest umo┼╝liwienie Kupuj─ůcemu z┼éo┼╝enia zam├│wienia w Sklepie prowadz─ůcego do zawarcia ze Sprzedawc─ů umowy. Z┼éo┼╝enie zam├│wienia mo┼╝liwe jest bez konieczno┼Ťci posiadania konta w Sklepie.
 3. Odp┼éatnie ┼Ťwiadczymy umowy us┼éug mentoringowych oraz Konsultacji.
 4. W ramach Sklepu oferowane s─ů:
  a. Szkolenia
  b. Szkolenia online
  c. Konsultacje
  d. Mentoring
  e. Inne
 5. W celu zapewnienia bezpiecze┼ästwa Kupuj─ůcemu i przekazania danych w zwi─ůzku z korzystaniem ze Sklepu, Organizator podejmuje ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagro┼╝enia bezpiecze┼ästwa ┼Ťwiadczonych us┼éug, w szczeg├│lno┼Ťci ┼Ťrodki s┼éu┼╝─ůce zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 6. Podejmuj─Ö dzia┼éania w celu zapewnienia w pe┼éni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupuj─ůcy powinien poinformowa─ç Organizatora o wszelkich nieprawid┼éowo┼Ťciach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 7. Wszelkie reklamacje zwi─ůzane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupuj─ůcy mo┼╝e zg┼éasza─ç za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail hello@digitalpanda.pl. W reklamacji Kupuj─ůcy powinien poda─ç imi─Ö i nazwisko, adres do korespondencji, a tak┼╝e rodzaj i dat─Ö wyst─ůpienia nieprawid┼éowo┼Ťci zwi─ůzanej z funkcjonowaniem Sklepu. Organizator b─Ödzie rozpatrywa─ç wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygni─Öciu na adres e-mail sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö.

┬ž4 Sk┼éadanie zam├│wienia w sklepie

 1. Z┼éo┼╝enie zam├│wienia odbywa si─Ö poprzez wype┼énienie formularza zam├│wienia na podstronach dotycz─ůcych konkretnych us┼éug. W formularzu konieczne jest podanie danych niezb─Ödnych do realizacji zam├│wienia:
  a. Imi─Ö
  b. Nazwisko
  c. Adres e-mail
  d. Telefon
  e. Ch─Öci uzyskania faktury.
 2. Kupuj─ůcy wyra┼╝a zgod─Ö na wystawienie i dostarczenie faktury w wersji elektronicznej. Je┼╝eli nie wyra┼╝a takiej zgody, powinien zg┼éosi─ç t─ů spraw─Ö do Organizatora.
 3. Na etapie sk┼éadania zam├│wienia nast─Öpuje r├│wnie┼╝ wyb├│r metody p┼éatno┼Ťci za zam├│wienie. Warunkiem z┼éo┼╝enia zam├│wienia jest akceptacja Regulaminu, z kt├│rym Kupuj─ůcy powinien uprzednio si─Ö zapozna─ç. W razie jakichkolwiek w─ůtpliwo┼Ťci dotycz─ůcych regulaminu, Kupuj─ůcy mo┼╝e skontaktowa─ç si─Ö z Organizatorem.
 4. Po klikni─Öciu w przycisk finalizuj─ůcy zam├│wienie Kupuj─ůcy zostanie przekierowany strony z podzi─Ökowaniem za zakup oraz otrzyma maila z faktur─ů w ci─ůgu 24 godzin. Z chwil─ů op┼éacenia faktury umow─Ö uwa┼╝a si─Ö za zawart─ů pomi─Ödzy Kupuj─ůcym a Organizatorem. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przes┼éane Kupuj─ůcemu na adres e-mail podany w formularzu zam├│wienia.
 5. W formularzu zam├│wienia Kupuj─ůcy musi poda─ç prawdziwe dane osobowe. Kupuj─ůcy ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zam├│wienia w sytuacji, gdy Kupuj─ůcy poda┼é nieprawdziwe dane lub gdy dane te budz─ů uzasadnione w─ůtpliwo┼Ťci Organizatora co do ich poprawno┼Ťci. W takim przypadku Kupuj─ůcy zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez poczt─Ö elektroniczn─ů o w─ůtpliwo┼Ťciach Organizatora. W takiej sytuacji Kupuj─ůcemu przys┼éuguje prawo wyja┼Ťnienia wszelkich okoliczno┼Ťci zwi─ůzanych z weryfikacj─ů prawdziwo┼Ťci podanych danych. W przypadku braku danych pozwalaj─ůcych Organizatorowi na podj─Öcie kontaktu z Kupuj─ůcym, Organizator udzieli wszelkich wyja┼Ťnie┼ä po podj─Öciu kontaktu przez Kupuj─ůcego.
 6. Kupuj─ůcy o┼Ťwiadcza, ┼╝e wszelkie dane podane przez niego w formularzu zam├│wienia s─ů prawdziwe, natomiast Organizator nie jest zobowi─ůzany do weryfikowania ich prawdziwo┼Ťci i poprawno┼Ťci, cho─ç posiada takie uprawnienie zgodnie z ust─Öpu 4 powy┼╝ej.
 7. W ramach mentoringu Kupuj─ůcy otrzymuje:
  • Pi─Ö─ç tygodni wsparcia specjalist├│w Organizatora,┬á
  • us┼éugi zawarte w planie mentoringu podane na stronie internetowej Organizatora.
 • ┬á

┬ž5 Prawa w┼éasno┼Ťci intelektualnej

 1. Tre┼Ťci zawarte w Sklepie oraz produkty elektroniczne obj─Öte s─ů ochron─ů prawa autorskiego.
 2. Prawa autorskie maj─ůtkowe i osobiste co do produkt├│w i tre┼Ťci dystrybuowanych za pomoc─ů Serwisu nale┼╝─ů do mnie.
 3. Bezprawne rozpowszechnianie tre┼Ťci lub materia┼é├│w, o kt├│rych mowa w ust. 1 powy┼╝ej, mo┼╝e skutkowa─ç odpowiedzialno┼Ťci─ů cywiln─ů lub karn─ů.

┬ž6 Odst─ůpienie od umowy i Zwroty

 1. Uczestnik ma prawo odst─ůpi─ç od umowy i otrzyma─ç pe┼ény zwrot koszt├│w do 14 dni przed rozpocz─Öciem programu.
 2. Prawo do odst─ůpienia od umowy nie przys┼éuguje, w odniesieniu do produkt├│w przygotowywanych na specjalne zam├│wienie Konsumenta oraz wed┼éug osobistych preferencji.
 3. Chwil─ů rozpocz─Öcia ┼Ťwiadczenia jest dor─Öczenie Kupuj─ůcemu wiadomo┼Ťci e-mail z instrukcj─ů uzyskania dost─Öpu do tre┼Ťci cyfrowych.
 4. Aby odst─ůpi─ç od umowy, Konsument musi poinformowa─ç Sprzedawc─Ö o swojej decyzji o odst─ůpieniu od umowy w drodze jednoznacznego o┼Ťwiadczenia ÔÇô na przyk┼éad pismo wys┼éane poczt─ů, faksem lub poczt─ů elektroniczn─ů w terminie 14 dni od zakupu produktu.
 5. W przypadku odst─ůpienia po tym terminie, p┼éatno┼Ťci nie podlegaj─ů zwrotowi.

┬ž7 Odpowiedzialno┼Ť─ç za wady

 1. Mamy obowi─ůzek dostarczy─ç Kupuj─ůcemu tre┼Ť─ç cyfrow─ů woln─ů od wad. Organizator zrobi wszystko by dostarczy─ç produkt cyfrowy lub szkolenie spe┼éniaj─ůce wymogi Kupuj─ůcego zgodnie z programem udost─Öpnionym na stronie.
 2. Organizator jest odpowiedzialny wzgl─Ödem Kupuj─ůcego, je┼╝eli sprzedana tre┼Ť─ç cyfrowa lub produkt fizyczny ma wad─Ö fizyczn─ů lub prawn─ů (r─Ökojmia za wady).
 3. Je┼Ťli Kupuj─ůcy stwierdzi wad─Ö tre┼Ťci cyfrowej lub produkcie fizycznym, powinien poinformowa─ç o tym Organizatora, okre┼Ťlaj─ůc jednocze┼Ťnie swoje roszczenie zwi─ůzane ze stwierdzon─ů wad─ů lub sk┼éadaj─ůc o┼Ťwiadczenie stosownej tre┼Ťci.
 4. Kupuj─ůcy mo┼╝e kontaktowa─ç si─Ö z Organizatorem zar├│wno poczt─ů tradycyjn─ů, jak r├│wnie┼╝ poczt─ů elektroniczn─ů.
 5. Organizator ustosunkuje si─Ö do sk┼éadanej przez Kupuj─ůcego reklamacji w ci─ůgu 14 dni od dnia dor─Öczenia mu reklamacji za pomoc─ů takiego ┼Ťrodka komunikacji, przy wykorzystaniu kt├│rego reklamacja zosta┼éa z┼éo┼╝ona.

┬ž8 Ochrona Danych Osobowych i cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupuj─ůcego jest Organizator.
 2. Dane osobowe Kupuj─ůcego przetwarzane s─ů w celu obs┼éugi zam├│wie┼ä, konta u┼╝ytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszcze┼ä zwi─ůzanych z zawieranymi za po┼Ťrednictwem Sklepu umowami.
 3. Szczeg├│┼éy dotycz─ůce przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania cookies znajduj─ů si─Ö w polityce prywatno┼Ťci dost─Öpnej pod adresem https://digitalpanda.pl/polityka-prywatnosci

┬ž9 Pozas─ůdowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä

 1. Sprzedawca wyra┼╝a zgod─Ö na poddanie ewentualnych spor├│w wynik┼éych w zwi─ůzku z zawartymi umowami na drodze post─Öpowania mediacyjnego. Szczeg├│┼éy zostan─ů okre┼Ťlone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma mo┼╝liwo┼Ť─ç skorzystania z pozas─ůdowych sposob├│w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä. Mi─Ödzy innymi, Konsument ma mo┼╝liwo┼Ť─ç:
  a. zwr├│cenia si─Ö do sta┼éego polubownego s─ůdu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygni─Öciu sporu wynik┼éego z zawartej umowy,
  b. Zwr├│cenia si─Ö do wojew├│dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz─Öcie post─Öpowania mediacyjnego w sprawie polubownego zako┼äczenia sporu mi─Ödzy Kupuj─ůcym a Organizatorem,
  c. Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczeg├│┼éowych informacji na temat pozas─ůdowych sposob├│w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä, Konsument mo┼╝e szuka─ç na stronie internetowej┬áhttps://polubowne.uokik.gov.pl/
 4. Konsument mo┼╝e r├│wnie┼╝ skorzysta─ç z platformy ODR, kt├│ra dost─Öpna jest pod adresem┬áhttps://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma s┼éu┼╝y rozstrzyganiu spor├│w pomi─Ödzy konsumentami i przedsi─Öbiorcami d─ů┼╝─ůcymi do pozas─ůdowego rozstrzygni─Öcia sporu dotycz─ůcego zobowi─ůza┼ä umownych wynikaj─ůcych z internetowej umowy sprzeda┼╝y lub umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug.

┬ž10 Postanowienia Ko┼äcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwo┼éywania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupuj─ůcego, w tym w szczeg├│lno┼Ťci warunk├│w um├│w zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Wszelkie spory zwi─ůzane z umowami zawieranymi za po┼Ťrednictwem Sklepu b─Öd─ů rozpatrywane przez polski s─ůd powszechny w┼éa┼Ťciwy ze wzgl─Ödu na sta┼ée miejsce wykonywania dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej przez Organizatora. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsument├│w, w przypadku kt├│rych w┼éa┼Ťciwo┼Ť─ç oraz jurysdykcja s─ůdu rozpatrywane s─ů na zasadach og├│lnych.
 3. Organizator zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç wprowadzania zmian w Regulaminie. Do um├│w zawartych przed zmian─ů Regulaminu stosuje si─Ö Regulamin obowi─ůzuj─ůcy w dacie zawarcia umowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowi─ůzuje od dnia 01.03.2024.

Przyk┼éadowa grupa odbiorc├│w: Docieramy do u┼╝ytkownik├│w, kt├│rych zainteresowa┼é nasz przekaz z poprzedniego etapu lejka, dzi─Öki czemu wiemy, ┼╝e te osoby faktycznie mog─ů skorzysta─ç z naszej oferty. Wykluczamy osoby, kt├│re ju┼╝ dokona┼éy zakupu lub skorzysta┼éy z naszej us┼éugi.

Cel: Zainteresowanie nasz─ů ofert─ů i pokazanie jej przewag nad konkurencj─ů